Sluch jí totiž navrátila hradecká fakultní nemocnice, která se stala teprve čtvrtým pracovištěm v zemi, která pacientům vrací sluch pomocí kochleárního implantátu.

„Je to propracovaná metoda rehabilitace neslyšících, která umožňuje nejen vnímání zvuků, ale i rozumění řeči a zlepšení nebo vytvoření vlastních řečových schopností," popsal „náhražku" vnitřního ucha přednosta hradecké kliniky ORL Viktor Chrobok s tím, že zvukové vlnění je pomocí implantátu přeměňováno v elektrické impulsy, které jsou kódovány a pak použity k přímému dráždění sluchového nervu.

Podle přednosty kliniky Viktora Chroboka je implantát vhodný pro neslyšící děti optimálně do dvou let věku. „To aby se stihly naučit slyšet a mluvit než se v mozku uzavřou centra řeči," doplnil informace Viktor Chrobok s dodatkem, že implantát, jehož cena se pohybuje kolem půl milionu korun, je dále určen pro ohluchlé větší děti (které se již naučily mluvit) a dospělé ohluchlé například po zánětu mozkových blan nebo kvůli rychle se zhoršující sluchové poruše vnitřního ucha.