Litinové zábradlí a pískovcové sloupky na labském nábřeží se dočkají rekonstrukce. Konkrétně se stavbaři pustí do oprav  v areálu vodní elektrárny Hučák, dále pak od kongresového centra Aldis směrem k Tyršovu mostu, a pak úseku po obou březích mezi Tyršovým a Pražským mostem.

„Současný stav zábradlí už vyžaduje opravu," potvrzuje náměstek Jindřich Vedlich. Kdy přesně práce začnou, se zatím neví, nejdříve musí radnice vybrat vhodnou firmu. Pokud vše půjde, hotovo by mělo být do konce srpna.

Rozsáhlé poškození

„Průzkum odhalil destruktivní poškození způsobující ztrátu originální hmoty. Obnova, kterou projektová dokumentace člení do čtyř etap, odstraní negativní vlivy zapříčiňující postupnou degradaci tohoto zábradlí," vysvětluje důvod obnovy Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče.

Přísné podmínky

Opravit zábradlí přijde město zhruba na čtyři miliony korun, přičemž radnice by ráda využila dotace, která by mohla významnou část nákladů pokrýt. „I zábradlí je městským majetkem, který rovněž nemůžeme nechat bez údržby. Navíc je dost specifický, a tak rekonstrukce bude klást na zhotovitele přísnější podmínky," dodává Romana Lišková, náměstkyně primátora.

Město už v minulosti opravilo několik částí zábradlí. V roce 2012 stála obnova zábradlí na Tylově nábřeží téměř 800 tisíc, o rok později na stejném nábřeží došlo k rekonstrukci v lokalitě u gymnázia, u části Tyršova mostu a Novákových garáží rovněž za zhruba 800 tisíc korun. Vloni se obnovy dočkala část zábradlí od Hučáku po Pražský most, přičemž náklady se pohybovaly kolem milionu.

„Výstavba litinového zábradlí byla zahájena bezprostředně po převzetí pevnosti městem na konci 19. století na snížených zdech barokního opevnění lemujících tok řeky Labe. V 30. letech 20. stol. pokračovala na levém a pravém břehu Labe v souvislosti s výstavbou Tyršova mostu a úpravou Eliščina nábřeží od Tyršova mostu k lázním," popisuje Jan Falta.