Samotná uzavírka je plánována do začátku října. Také bude odkloněna autobusová linka 311 Hradec Králové-Jaroměř a zřízeny budou náhradní zastávky v Hubílese a na panelovce u Číbuze. V křižovatce bude nejprve provedena rekonstrukce stávající poškozené obecní kanalizace, vč. rekonstrukce stávajících odvodňovacích míst (uličních vpustí). Potrubí od okolních nemovitostí bude poté nově přepojeno.