Rada města doporučila zastupitelstvu schválit potencionální vznik technologického, vzdělávacího a kulturního centra. Variant bylo celkem osm, mezi nimi také například prodání objektu či jeho ponechání ve stejném stavu.

„Doporučil bych, abychom udrželi ve hře variantu dvě, tedy prodej. Pokud usneseme jen osmičku, tak bychom se dostali do problému, kdyby se objevil zájemce o koupi," namítal Pavel Rytíř (HDK).

Zástupci města nakonec rozhodli ve prospěch přestavby objektu. Nechávají si ale zadní vrátka pro případný prodej. „Vybraná varianta dává největší možnost získat evropskou dotaci," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP09). Podle něj by zde mohla také vzniknout polytechnická příprava pro všechny stupně škol. Firmám s průmyslovým zaměřením totiž chybí dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

„Měli bychom udělat maximum pro revitalizaci. Je to jedinečná možnost, jak  poskytnout prostory pro učení, které se do škol nevejde a získat na projekt evropské peníze," dodal Václav Víška (ANO 2011).

Vedení města už dříve potvrdilo, že pokud by se nepodařilo získat dotace, na opravu by radnice neměla. Tu odhaduje na 150 až 200 milionů korun.