Hradecká kulturní památka má za sebou první fázi oprav. Na zásadní část rekonstrukce ale schodiště ještě čeká. Zatím chybí stavební povolení.

V první etapě bylo nutné zbavit zdivo vlhkosti. V další fázi Bono publico dostane nové schody a osvětlení. Přibudou i kamery, které by si měly posvítit na vandaly. Podle Milana Brokeše z odboru správy majetku města se jedná o první kompletní rekonstrukci schodiště po pětadvaceti letech.

V cestě za stavebním povolením město narazilo na překážku. „Čeká se na souhlasné stanovisko dotčených osob, souhlas zatím nedal Róbert Nemeček,“ vysvětlil Vlastimil Ondráček z Technických služeb Hradec Králové. Róbert Nemeček je vlastníkem pozemku sousedícího se vstupem na schodiště. Špatný stav Bona publica ho trápí, nechce ale další dočasné řešení: „V minulých letech byla celá řada uzavírek schodiště, která mně jako majiteli byla velmi nepříjemná. Mým zbožným přáním je, aby ta rekonstrukce skutečně vedla k řešení, které by bylo udržitelné alespoň v řádu let, nejlépe desetiletí.“

Obává se, že za pár let dojde k další uzavírce. Jako problém vidí nedostatečné řešení vlhkosti a špatné statiky. „Jsem pro to, aby se Bono publico opravilo zodpovědně,“ vysvětluje svůj postoj majitel vedlejšího pozemku. Milan Brokeš Nemečkovy obavy nesdílí, se statikou schodiště podle něj problém také není.

Město se Róbertu Nemečkovi rozhodlo vyjít vstříc. „S panem Nemečkem jsme se sešli, celou záležitost probrali a domluvili jsme se na užší spolupráci,“ informoval Milan Brokeš.

V případě, že by Nemeček nakonec souhlas nedal, musela by se upravit projektová dokumentace. „Jeho část pozemku, která do projektu zasahuje, bychom případně z rekonstrukce vyjmuli. Ale předpokládám, že se s vlastníkem domluvíme,“ upřesnil Brokeš.

Chátrají i další schodiště

Bono publico není jediné schodiště vedoucí ze starého města, které by si zasloužilo renovaci. Opravit by potřebovalo i blízké Gočárovo schodiště. Hyzdí ho graffiti, oloupaná omítka i vypadané dlažební kostky. „Asi před patnácti lety jsme provedli alespoň nátěr po souhlasu památkářů a je fakt, že od té doby se s ním nic neděje,“ uvedl Vlastimil Ondráček. Připomenul, že opravu by si konečně zasloužily i severní terasy, které se vlivem zubu času doslova rozpadají, a do některých částí hradeb proto musel být zakázán vstup. „Tam dokonce hrozí, že by mohlo dojít k sesuvu,“ podotkl.

Rekonstrukce Bona publica bude významná investice: „Schodiště bude stát asi pětadvacet milionů korun,“ uvedl Ondráček. Na další schodiště se tak asi v dohledné době peníze nenajdou.