„Po dobu více než dvou týdnů bude probíhat rekonstrukce devíti vodovodních uzlů na hlavním vodovodním řádů v Hradci Králové. Jedná se o potrubí DN 1000 v délce přibližně 1200 metrů v oblasti od Lesoparku po šachtu Hradecká," uvedla Veronika Bergrová, tisková mluvčí Královéhradecká provozní.

Zásobení obyvatel Hradce Králové pitnou vodou nebude po celou dobu rekonstrukce omezeno, bude pouze změněno. „Dočasná změna proudění dodávané pitné vody a nutné manipulace na vodovodní síti však mohou způsobit zákaly. Zákal vody je způsoben rozvířením usazených sedimentů v potrubí zejména železa a manganu," dodala mluvčí Bergrová.

Nepříjemnosti může způsobit takto zakalená voda například při praní prádla jeho obarvením. V případě zákalů vody v domácnosti můžete kontaktovat zákaznickou linku společnosti na čísle 841 11 12 13 a pracovníci provedou nezbytná opatření pro jejich odstranění.