1. Silnice I/14
Částečná uzavírka mezi
Velkými Svatoňovicemi
a Rtyní v Podkrkonoší

z důvodu prací na silnici.
Doprava je vedena kyvadlově
jedním jízdním pruhem
a řízena světelnou
signalizací. Do 15. 12. 2008


2. Silnice I/11
Úplná uzavírka na úrovni
obce Stěžery
z důvodu
celkové rekonstrukce mostu.
ev. č. 11–041. Doprava
je převedena
na souběžné mostní
provizorium s tím,
že platí zákaz předjíždění
a maximální povolená
rychlost je snížena
na 30 km/h.
Do 30. 12. 2008


3. Silnice II/323
Úplná uzavírka silnice
v Dobřenicích z důvodu

rozsáhlých prací na silnici.
Objízdná trasa je vedena
po silnici I/11 a po silnicích
III. třídy. Před odbočením
na objízdné trasy
je snížena maximální
povolená rychlost a platí
zákaz předjíždění.
Do 31. 1. 2009