Velké množství rozsáhlých i drobnějších investičních akcí udělalo město prostřednictvím své společnosti Technické služby Hradec Králové v loňském roce. Renovace vodotečí, doplnění herních prvků, opravy silnic nebo nezbytné práce na sociálních zařízeních ve školách. Na sklonku roku instalovali do ulic města pracovníci technických služeb vánoční osvětlení a denním chlebem jim bylo samozřejmě i čištění města.

Kromě běžných drobných oprav dětských hřišť a městského mobiliáře byla zajištěna oprava vodoteče ve Slatině. Řada přišla například také na doplnění moderních herních prvků na dětských hřištích Poděbradova, ve vnitrobloku Gočárova a U Lachtana. Pracovníci této městské společnosti se zaměřovali i na opravu střechy na budově tenisového areálu Malšovice.

V základních a mateřských školách opravovali sociální zařízení za více než 6,5 milionu korun. Na letišti se zabývali zvýšením spolehlivosti energetické přenosové sítě. Další práce se týkaly snižování spotřeby elektrické energie a zvyšování provozní bezpečnosti, samozřejmě se ve městě instalovalo tradičně vánoční osvětlení stromů. Technické služby se činily také v oblasti zeleně a čištění města.

„V létě nebyla nouze o bouřky doprovázené silným větrem. Je štěstím, že tyto jevy nedosahovaly takové síly, aby docházelo k vážným škodám na stromech a následně i na dalším majetku. I přes nutné úspory v oblasti péče o veřejnou zeleň a čistotu města se podařilo v těchto činnostech udržet velmi slušný standard,“ uvedl Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace. Dodal, že povedenou akcí byla rovněž rekonstrukce stromořadí a chodníku v ulici V Lipkách.

V roce 2011 přibylo do města 482 nových stromů a více než čtyři tisíce keřů. Další práce byly zaměřeny na údržbu místních komunikací. „V roce 2011 se podařilo zlepšit velmi frekventované veřejné prostranství před hotelem Alessandria a část nástupní plochy zastávky MHD,“ řekl Jiří Henzl, ředitel společnosti Technické služby Hradec Králové.

Další velkou změnou byly dlouho připravované stavební úpravy středového chodníku V Lipkách. „V úseku od náměstí Svobody po druhý silniční okruh došlo k obnově asfaltové komunikace s přejezdovými prahy a prvky pro slabozraké a nevidomé občany,“ konstatoval Martin Soukup.

Velkou změnou bylo zřizování vyhrazených cyklistických pásů v hlavním dopravním prostoru. Například v ulicích Na Drahách a Československé armády. „Cyklisté se dočkali vyhrazeného jízdního pruhu doplněného piktogramy se symbolem cyklisty. V důležitých dopravních místech jsou tyto pásy červeně podbarveny speciální hmotou Granoplast,“ vysvětlil Jiří Henzl.

(mv)