Město už nechce zažít záplavuJe tomu přesně deset let, kdy město pod Orebem začátkem srpna prožívalo povodňový příval.
„U nás se tehdy rozvodnila Orlice a zátopami byly postiženy místní části jako Nepasice a Krňovice. O rok později, tedy v létě 1998, došlo k velké lokální povodni na říčkách Dědině a Bělé a přívalová vlna zasáhla i část centra města a napáchala škody za šestnáct a půl milionu korun,“ vysvětlil starosta Jiří Němec.
Proto také město věnuje zvýšenou pozornost protipovodňovým opatřením. „Co se týká Orlice tak v Nepasicích se postaví za čtyři miliony korun protipovodňová hráz. Na stavbu je už vydáno stavební povolení, je zpracován kladný posudek environmentálního experta, probíhá zpracování podkladů pro přidělení dotace ministerstva zemědělství a příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Investorem akce je Povodí Labe. Dokončení hráze se předpokládá do konce prvního čtvrtletí příštího roku,“ upřesnil starosta. V těchto dnech stavební firma pracuje na opravě pláště pavilonu základní školy. Hodnota díla představuje pět milionů 100 tísíc korun.
„Oprava školy byla nutná, v havarijním stavu byla část budovy a nedostatečná i tepelná izolace. Rekonstrukce školy je rozdělena do několika etap. Už před dvěma léty se za dva a půl milionu korun opravily fasády budovy centrálních funkcí, nyní se pracuje na opravě pláště severní strany budovy prvního stupně. Ale na další nutné opravy musíme v další etapě vynaložit ještě 17 milionů,“ vysvětlil Jiří Němec.
Připomněl, že se tak plní oba úkoly, o nichž se hovořilo na květnovém Dni s Deníkem.

Co nejvíc pálí Třebechovické? Voda! Klikněte zde.