„Jsem rozhodnuta sejít se kvůli tomu s ministrem spravedlnosti a vyvolat odbornou diskusi. Cílem by mělo být vytvoření komise, která se tím bude zabývat. Chtěla bych, aby začala fungovat už na podzim,“ řekla na včerejší tiskové konferenci v Hradci Králové zákonodárkyně a zároveň předsedkyně odborné komise ČSSD pro lidská práva a menšiny. Podle ní je třeba, aby soudci byli vzděláváni nejen po právní stránce, ale také v psychologii a jiných oborech. V podobných případech totiž rozhodují o dítěti, jehož další vývoj mohou svým rozhodnutím ovlivnit. „Soudce by měl vždycky vycházet z Listiny základních práv a svobod a Listiny na ochranu práv dítěte. Tam je to řečeno jasně. Vždycky musí chránit právo dítěte a hájit to, aby nebylo psychicky poškozováno,“ prohlásila. Odmítá totiž, aby soudce řešil neshody mezi bývalými manželi tím, že potrestá dítě. To se podle jejího názoru stalo v případě desetileté Terezky, která ač zdravá skončila na psychiatrii a později v léčebně.