Ve volbách nanečisto dali lidé největší důvěru Haně Orgoníkové, vedoucí představitelce hradecké ČSSD.

Pokud byste se stala primátorkou, uvažujete o tom, že byste se vzdala poslaneckého křesla?
Tato otázka je zatím předčasná. Po úspěšných volbách však moje rozhodnutí bude jednoznačné a ku prospěchu a spokojenosti občanů.

Jaké by byly Vaše priority? Jsou nějaké konkrétní kroky, které byste učinila jako první?
Moje priority jsou uvedeny v našem volebním programu. Chtěli bychom navázat na naše osvícené předky, kteří stáli v čele Hradce Králové, zejména pány Pospíšila a Ulricha, kteří nehleděli na vlastní prospěch a pracovali pro své město a jeho občany. Ano, na tyto tradice bychom chtěli navázat a společně s občany jich dosáhnout.

První věcí, kterou bych jako primátorka udělala, by byl Den primátorky, který by se pak konal pravidelně jeden den v měsíci. Zahájila bych tím diskusi s občany a s představiteli komisí místních samospráv. Současně bych stanovila termín pro setkání se zástupci ATOLU a VEOLIE, a to za účelem jednání o změnách smluv, které budou směřovat ke prospěchu města a jeho občanů.

Každý máme nějaké své slabé a naopak silné stránky. Prozradíte ty svoje?
Ano, každý máme nějaké své slabé a naopak silné stránky. Každý ale tyto stránky vnímá jinak. Co je například pro mne slabostí, jiným se může jevit jako stránka silná. Jsou to věci subjektivního posouzení. Poznejte mne a můžete ze svého pohledu hovořit o mých slabých a silných stránkách.