V doprovodu entomologa, botanika a ornitologa mohou všichni zájemci navštívit slepá labská ramena rozšiřující se do dvou velkých vodních ploch zvaných Ornstova jezera.

Místo se nachází v severní části Hradce Králové mezi Labem a věkošským letištěm. Lokalita je však z části ohrožena trasou severní tangenty, budoucího silničního obchvatu města. Sraz účastníků prohlídky – pěších i cyklistů je před restaurací U Letců ve Věkoších ve čtyři hodiny odpoledne.

Předpokládané ukončení programu je v šest hodin. Akci pořádá východočeská pobočka s názvem Společnost pro trvale udržitelný život. Zájemci o krajinu z řad dětí i dospělých, kteří se rádi dozvědí nové informace o svém okolí a poslechnou si odborný tematický výklad, si mohou přijít na své.