A co se vlastně děje po volbách s hlasovacími lístky a dalšími volebními podklady? Několik set kilogramů nepotřebné papírové volební dokumentace úředníci skartovali a znehodnocené dokumenty skončily ve sběrném dvoře.

„Určitou část podkladů musíme však i nadále archivovat, a to podle platných právních předpisů," upřesňuje Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru magistrátu města.

Problémy při volbách byly také s volebními komisaři. V Hradci Králové se díky tomu dokonce pozdrželo ustavující zasedání zastupitelstva, protože spor musel řešit soud.

„Po nepříjemnostech, které provázely uplynulé komunální volby ve městě, prosíme volební strany, aby dopředu pečlivě zvažovaly, koho delegují na komisařské posty," vyzývá za magistrát v roli organizátora voleb Ľudmila Ducháčová.

Volební komisaře totiž vybírají politické subjekty kandidující ve volbách. Magistrát nemá žádnou možnost výběr ovlivnit.

Nezbytná je pro komisaře znalost práce s počítačem, schopnost týmové práce, respektování pravidel činnosti komise, nutnou podmínkou je však i dobrý zdravotní stav.