Pokud totiž chcete dojít 
z nádraží do těchto oblastí, máte dvě možnosti – nadjezd nebo podjezd. Obě cesty jsou tak trochu zacházkou. „Je to nesmysl, lávka by musela být šest metrů nad kolejemi, a jak by se tam dostávali cyklisté nebo starší občané?" nesouhlasí Alois Havrda z kuklenské komise místní samosprávy.

V tom však tvůrce územního plánu vůbec nevidí problém. „Dnes existuje spousta možností od nejrůznějších ramp po výtahy. Vůbec to nevidím jako nereálné, naopak," tvrdí Vymetálek.

Lávka by vedla z míst, kde je nyní kruhový objezd u terminálu a ústila by do ulice Za Škodovkou na pozemky, které vlastní České dráhy.

Do oblasti, kde je teď podnik ZVU, architekti a tak trochu vizionáři zasahovat nechtěli, pozemky ani nepatří městu. To místo by mělo i v budoucnu sloužit průmyslu. „Pozemky drah, to už je ale jiná. Město by je mohlo získat a pak s nimi naložit, jak uzná za vhodné," tvrdí Vymetálek.

V současné době jsou za nádražím prostory, které sloužily k překládkám nejrůznějších, třeba stavebních materiálů. Jenže jejich doprava už se z větší části přesunula na silnici.

„Nádraží má vždy dvě tváře. Ta jedna je reprezentativní, tam kde nastupují cestující, za nádražím už to tak hezké není. A protože už se tam dnes tolik nepřekládá, evropská města tyto oblasti revitalizují a vznikají tam zajímavé projekty," doplňuje architekt Patrik Kotas, další spolutvůrce územního plánu a odborník na dopravní stavby.

V oblastech pak vznikají obchody nebo administrativní centra, ale třeba i byty. Podobně by to bylo možné právě i v Hradci Králové.

Přes koleje dnes jedna lávka už vede. Začíná v místech, kde je u nádraží pošta, a slouží především zaměstnancům drah. „Také jsme o ní přemýšleli, ale vedla by právě do ZVU,  přikláníme se tedy spíš k té druhé variantě u terminálu," říká Tomáš Vymetálek.

Zatím jde pouze o vizi v plánu, ale oba architekti se shodují, že velmi reálnou a nevidí problém v tom, že by ji město třeba do deseti let mohlo vyplnit.

Hradecké lávky a jejich příběhy
Jsou vděčným tématem, oblíbenou ideou architektů. I v Hradci Králové se objevují lávky (nebo nápady na jejich vybudování). Které to jsou?

Fotbalová:To je evergreen původně navázanyý na stavbu nového stadionu. „Jenže v nynějších plánech už není," upozorňuje architekt Jan Čížek. Lávka měla spojovat malšovický stadion s areálem Slavie. Jaký bude její definitivní osud? To záleží na vyšším principu, tedy na tom, jak dopadne stavba stadionu.

Hořící:Je zajímavá, například se houpe, když po ní jdete. Jsou na ni zámky lásky. Lávka spojující univerzitu se zimní stadionem však také hořela, nedávno na ní vandalové zapálili popelnici. „Dám deset tisíc tomu, kdo nám je pomůže dopadnout," řekl náměstek primátora Martin Soukup. Zatím je ticho po pěšině…

U stromu:Má překlenout Labe u Aldisu. Jenže – kvůli prastarému dubu červenému, který ochránci přírody zamítli pokácet, se o jejím stvoření mluvilo dlouhých deset let. Verdikt je jasný: Dub zůstane a lávka bude. O její stavbu se uchází dvaatřicet navrhovatelů a měla by být hotova v roce 2016.