Kde se bere u části fotbalových fanoušků velká agresivita?

Agresivita je součást sebezáchovného pudu, takže ji má v sobě každý v souvislosti s nutností přežít. Pokud se týče těchto fanoušků, tak jde o to, že se jedná o skupinu, kde se agrese obvykle potencuje právě tím, že jsou ve skupině a určitou mírou anonymity. Čili tam to narůstá právě, protože jsou pohromadě. V okamžiku, kdy by byl každý zvlášť, tak tu agresivitu nebude takto projevovat. Navíc se to od nich čeká, je to součást jejich role ve fotbalovém dění.

KAROLÍNA KARPAŠOVÁ