Musela humanitární jednotka při sněhové kalamitě zasahovat?

Naštěstí nemusela, ovšem krizový štáb Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové prodloužil nakonec pohotovost ještě na celé pondělí. Pracovníci byli svoláni v sobotu z důvodu sněhové kalamity. Obávali jsme se možných pádů střech pod nápory těžkého sněhu, uvíznutí řidičů v kolonách nebo odříznutí lidí v důsledku závějí a silného chumelení. Byli jsme připraveni pomoci v případech, kde by bylo potřeba větší množství přikrývek či nouzové ubytování. Hodil by se i horký čaj například v kolonách uvíznutých aut, což reálně hrozilo, nebo také lékařská pomoc v podobě drobného ošetření a třídění případů.