Sesuv městských hradeb u hradeckého Adalbertina dál pokračuje. Do nedělního dopoledne se šířka sesuvu zdvojnásobila. Podle trhlin, které se tu objevují a jsou vidět i na posledních snímcích, to zřejmě nejsou poslední metry, které do parkoviště zřítily. Na parkovišti se tak vedle kamenů, cihel, zeminy i oplocení objevují také první stromy, které nad hradbami rostou. Stejně jako v sobotu také v neděli to mnohým zvědavcům nedalo, aby se šli podívat, co se na parkovišti děje. Všichni zůstavají za páskou, která místo sesuvu ohraničuje.

Hned vedle parkoviště Adalbertina, kde se sesula opěrná zeď, je zastávka autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy. I když je před parkovištěm značka "zákaz vjezdu", mnozí lidé nevydrželi a šli se na sesutý násyp podívat. Naštěstí nikdo z nich neporušil zákaz vstupu a parkování a prohlíželi se nepříjemnou událost jen zpoza pásky. Byla sobota a to byl další kus štěstí, protože tu neparkovalo mnoho aut.

Značka "Zákaz parkování" s tím, že je parkoviště uzavřeno, je hned před vjezdem na parkoviště. Sesulo se zhruba patnáct metrů hradby na šířku a do parkoviště se tak sesunuly cihly a kameny z opěrné zdi a cihlová suť a také zemina ze svahu. Za své vzalo také náhorní oplocení, které rovněž skončilo na parkovišti.

Jak bylo na místě vidět, je narušena celá statika opěrné zdi. Začalo pršet, je tedy možné, že další sesuv může následovat. To ovšem mohou určit jen odborníci, kteří rozhodují o statitice budov a sklonu svahu nad touto opěrnou zdí.

Také se musí v co nejbližší době rozhodnout, zda bude parkoviště uzavřené nebo otevřené. Otevřené? To se asi nestane, aby se především zajistila bezpečnost občanů a předešlo dalším škodám na majetku.