Kavárna Nãplavka pořádá Paddleboarding Day, tedy den pádlování ve stoje. Při paddleboardingu sportovec stojí na prkně podobném jako tomu surfovému. Rozdíl je v tom, že se dopředu pohybuje pomocí dlouhého pádla. Nováčci si budou moci zajímavý vodní sport v klidu vyzkoušet, ti protřelejší si zazávodí o věcné ceny.

Zájemci o paddleboarding se sejdou na Smetanově nábřeží, kde Nãplavka sídlí. Den pádlování na Labi začíná v 13 hodin, konec je plánovaný na 20. hodinu.