Ministr Daniel Herman rozhodl v kauze třebechovického Hajnišova mlýna a původní verdikt ministerstva, že stavba má být prohlášena za kulturní památku, zrušil. Vyšel tak vstříc odvolání, respektive rozkladu třebechovické radnice.

Jeho rozhodnutí však neznamená, že dostal zelenou původní záměr města mlýn zbourat. Celá záležitost se znovu vrací na stůl ministerských úředníků.

„Ministr kultury konstatoval, že mlýn má vysokou hodnotu architektonickou, historickou a urbanistickou, ovšem technický stav stavebních konstrukcí je velmi špatný až havarijní," uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková s tím, že v budoucnosti je případná nákladná rekonstrukce nevyhnutelná.

A právě způsob provedení oprav je hlavním důvodem, proč ministr původní rozhodnutí zrušil. Podle jeho názoru nebylo objasněno, jak moc by rekonstrukce zasáhla do charakteru stavby. Jinými slovy, jestli by ve výsledné podobě spíše nešlo o repliku objektu. To by odporovalo možnosti prohlášení za památku.

„Řízení o prohlášení mlýna za kulturní památku tedy pokračuje," doplnila Cigánková.

Přestože ministr Daniel Herman vyšel vstříc námitkám třebechovické radnice proti prohlášení Hajnišova mlýnu za kulturní památku, demolice ho nečeká.

„Mlýn je samozřejmě stále pod takzvanou předběžnou památkovou ochranou a nelze jej zbourat," uvedla tisková mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Ministr kultury totiž Hajnišův mlýn považuje za stavbu s vysokou architektonickou hodnotou. Verdikt šéfa rezortu kultury vítají i zastánci Hajnišova mlýnu, kteří se dlouhodobě staví proti záměrům třebechovické radnice srovnat objekt se zemí. Na jeho místě plánuje radnice rozšíření příjezdové cesty k parkovišti. V neposlední řadě se proti zachování mlýna staví vedení Třebechovic i z důvodů milionových nákladů na případnou rekonstrukci.

„Konstatování ministra kultury je nejvyšší možné potvrzení toho, co vedení města od počátku říkáme," uvedla Klára Zdechovská s tím, že verdikt ministra souzní s tím, že nejde pouze o budovu z kamene a cihel v malé obci, nýbrž o zachování národního kulturního odkazu.