Tato částka však podle odborníků není dostačující. „Město tedy muselo ve svém rozpočtu pro tento rok najít víc než devět milionů korun. Na financování programu regenerace památkových rezervací se podílejí také soukromí vlastníci objektů,“ uvedl Radek Mejstřík z odboru památkové péče.

Obnos ve výši 30 milionů korun by podle odhadu Národního památkového ústavu (NPÚ) spolkl zámek v Barchově. „Tento zámek patří mezi nejohroženější kulturní stavby v okrese. Zatím u něj není ani náznak obnovy. Budova je přitom v havarijním stavu z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby,“ vysvětlila Blanka Adámková, vedoucí útvaru NPÚ v Josefově. V krajské metropoli i v jejím okolí se však jedná o výjimku. U ostatních památek, které jsou ve velmi špatném technickém stavu jsou rekonstrukce naplánované.

V plném proudu byla koncem září celková obnova katedrály sv. Ducha, která je podle Hradečáků nejvýznamnějším symbolem regionu. „Na podzim byla dokončena oprava unikátních vitráží oken, před něž byla umístěna neprůstřelná skla s ochrannou fólií,“ upřesnil královéhradecký biskup Dominik Duka.

I smiřická kaple Zjevení Páně by měla brzy dostat novou tvář. Město zažádalo ministerstvo kultury o dotaci sahající k sedmi milionům korun. „Během příštího týdne bychom se měli dozvědět, jestli peníze dostaneme,“ sdělil starosta Smiřic Luboš Tuzar.

Všechny památky v hradeckém okrese jsou podle Blanky Adámkové převážně v dobrém stavu. „Jejich kontroly ale probíhají spíše nahodile, což je špatně. Nemáme na ně totiž dost času. To platí i pro terénní průzkumy, ze kterých by měly vycházet návrhy na jmenování památek nových,“ dodala.

Podnět k prohlášení věci za kulturní památku nemusí nutně vycházet jen od znalce. Výjimku ale tvoří návrhy archeologické, které může podávat pouze Akademie věd České republiky.

Po celém Hradecku je tak možné najít bezmála pět set památek. Kromě zámků, kaplí nebo soch je mezi nimi i velké množství měšťanských domů, venkovských usedlostí a vil.

„Přímo v Hradci Králové patří mezi turisticky nejlákavější Muzeum východních Čech, budova magistrátu nebo sídlo živnostenského úřadu. Většina památek je rukou soukromých vlastníků, jimž město přispívá na údržbu. Peněz bychom však potřebovali mnohonásobně víc,“ informoval mluvčí magistrátu Václav Svoboda.
(jj) Jitka Jelínková