O zvelebení Tyršových sadů se mluví dlouhá léta, ale od slov k činům v terénu se nijak nepokročilo. S dalším pokusem nyní přichází zastupitelé Pardubic. Tento týden schválili zadávací dokumentaci pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na revitalizaci Jiřinek, jak se tomuto parku říkávalo od dob první republiky.

Tyršovy sady již mají za sebou jednu architektonickou soutěž, ale město se dostalo do problému s vyžadovanými autorskými právy. „Jediné řešení je zrušení původní architektonické soutěže,“ uvedla na jednání zastupitelů Petra Nacu, hlavní městská architektka, která na zasedání odpovídala na dotazy ohledně Tyršových sadů. Podle Nacu budou zřejmě opět osloveni autoři tří nejlepších návrhů.

„Pardubický zámek je jedním z největších skvostů Evropy,“ prohlásila architektka, která se domnívá, že z tohoto důvodu by se měl pohledově více otevřít. Tyršovy sady by se tak staly více zřetelným „zámeckým předpolím“.

Znamenalo by to redukci zeleně na zámeckých valech, které však patří Pardubickému kraji. Nicméně i ty mají být součástí návrhu revitalizace. Již v tomto okamžiku se v zastupitelstvu strhla debata. Jan Linhart připomněl, že kácení zeleně může narazit na ochranu přírody, jak tomu již bylo v minulosti.

Hlavní diskuse se ale vedla kolem zadávací dokumentace. Části zastupitelů se zdála příliš obecná, jiní do ní chtěli již zařadit některé podmínky.
Například Jiří Razskazov se přimlouval za podrobnější a konkrétnější zadání.

„Chceme tu kavárnu, chceme to a to,“ uvedl zastupitel s tím, že by Tyršovy sady měly získat ztracený lesk z minulých dob a oživit se. Jan Jedlička mu naopak oponoval: „Je dobře, že zadání je řešeno volněji. To bychom si to pak mohli namalovat sami.“ Podle Petry Nacu stávající zadávací dokumentace dává architektům značnou volnost, ale v podmínkách je, že budou průběžně s městem komunikovat a konzultovat situaci.

Zastupitelé nakonec velkou většinou hlasů materiál schválili. V zadávacích podmínkách je požadováno respektování historického odkazu tohoto původně vodního příkopu a obnovení urbanistických a pohledových vazeb na město. Tyršovy sady mají být řešeny jako volný prostor s minimem urbanistických a architektonických zásahů.

Mají se však zatraktivnit a oživit, vyčlení se zde i plochy pro objekty, jako je kavárna, dětské hřiště a další.