Do začátku léta bude zhotovena odborná studie. Jejím smyslem je připravit podklady pro budoucí proměnu hradeckých Kubištových sadů. Výsledek bude dílem archeologů, památkářů a odborníků na sadbové úpravy.

„Město zadalo studii, která v současnosti vzniká a měla by být hotova do konce června. Cílem města je obnova sadů a zároveň požadavek na „vynesení" jednoho úseku císařské cesty na povrch," uvedla mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Průzkum se zaměřil na Císařskou cestu

V minulém roce se v lokalitě Kubištových sadů, kterou ohraničují ulice Pospíšilova, Hradební a Víta Nejedlého, uskutečnil archeologický průzkum. Ten byl především zaměřen na zmapování takzvané Císařské cesty, jež byla ukryta pod nánosem zeminy.

Archeology zpracovaný dokument má nyní sloužit hradecké radnici při připravované studii.

„Archeologická sonda potvrdila umístění klikaté silnice lemované oboustranným stromořadím zachycené nejenom na mapách v výstavby pevnosti z 18. století, ale i na mladších leteckých snímcích z roku 1945," uvedl v polovině loňského roku archeolog Radek Bláha s tím, že cenným nálezem byly rozsáhlé cihlami zpevněné plochy mladších komunikací z období po zrušení pevnosti.

Právě stavební materiál z pevnosti posloužil i pro výstavbu samotné Císařské cesty.

Radnice chce pak tuto historickou zajímavost dát alespoň částečně na obdiv. K tomu mimo jiné slouží i zadaná studie.

„Cílem je vhodná forma znázornění trasy Císařské cesty a její začlenění do prostorové kompozice parku. Snahy o obnovu Císařské cesty probíhají již několik let ve spolupráci Spolku ochránců památek východních Čech, Muzea východních Čech a Střední průmyslové školy stavební, za podpory odboru památkové péče magistrátu," doplnila Vlčková.

Nejdříve studie, v budoucnosti obnova

Celkové omlazení Kubištových sadů o rozloze necelých dva a půl hektaru, v jehož rámci má být i takzvaně vynesena Císařská cesta napovrch, je zatím však na svém začátků.

Po zhotovení studie bude hradecká radnice zvažovat další konkrétnější postupy a možnosti.

Zadaná studie se však zaměří i na stav některých dřevin. Nebezpečné kusy by měly ustoupit nové výsadbě.

Finance bude radnice hledat

Proměna Kubištových sadů si vyžádá nemalé prostředky. Proto k její realizaci chce hradecká radnice přistoupit jakmile se dostatek najde buď v rámci rozpočtu, či ve formě dotačního titulu.