Transakci vúterý schválili zastupitelé, kteří tak zareagovali na snížení ceny. Původní nabídku firmy za 76,2milionu vprosinci smetli zestolu.

„Pořízení garáží se 110místy budeme financovat úvěrem,“ uvedl náměstek primátora JosefMalíř.

Stavba parkhausu začne na jaře a skončí příští rok. Objekt by měl stát uprostřed obytného bloku se 149byty, podzemním parkovištěm a obchody za 400milionů korun na místě bývalé mlékárny uhlavní železniční stanice. Garáže hodlá město zařadit do parkovacího systému, který od ledna 2007provozuje společnostAtol.

„Na Riegrově náměstí unádraží se po rekonstrukci počet parkovacích míst sníží. Musíme je nějak nahradit a navýšit,“ dodal JosefMalíř.

VHradci dnes funguje jeden parkovací dům s500stáními vbývalém pivovaru. Firma Atol by měla postavit na své náklady další zařízení s1000místy. První objekt začne budovat letos ve Wonkově ulici.(raš)