„Přijelo zhruba 110 lidí z celé České republiky i Slovenska, dvacet z nich jsou doprovod, který se ale také účastní her," uvedla Stanislava Pospíšilová, předsedkyně Parkinson klubu Hradec Králové.

Během dne vystřídali soutěžící všechna stanoviště. Kategorie rozdělené na muže a ženy byly jen ve stolním tenise a bowlingu, jinak se hodnotilo vše dohromady. Z každé disciplíny si první tři odnesli medaile, hodnotil se i celkový počet bodů.

„Moc se mi tu líbí. Není důležité vyhrát ale zúčastnit se, užít si dnešní den," svěřil se soutěžící, který se představil jako Míťa.

Sport je pro lidi s Parkinsovou nemocí velmi důležitý. „Všichni jsou hrozně soutěživí a mezi sebou si připadají rovni. Když budou hrát se zdravým člověkem, tak budou ve stresu. Tady jsou na jedné lodi," vysvětlila Jaroslava Šlezingrová z Parkinson klubu Hradec Králové.

Výskyt nemoci nelze předpovědět
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Větší riziko výskytu choroby se vyskytuje u mužů a žen nad 50 let. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Vědci se však kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí.
(Zdroj: cs.wikipedia.org)