Případnému znehodnocení historie chce hradecká radnice předejít tím, že v místě uvažovaného podzemního parkoviště – mezi morovým sloupem a kašnou, nechá do konce letošního roku vyvrtat tři sondy, jež dají projektu podzemního parkoviště buď zelenou, nebo stopku.

„Jestli se při důkladném průzkumu zjistí, že jsou tu cenné artefakty, celý projekt by pravděpodobně bohužel padl. Nepovažujeme se totiž za barbary, kteří by jen kvůli automobilům rozbili to, co nám zanechali předci,“ řekl k mapování terénu, které vyjde na 150 tisíc a kromě archeologického výzkumu prošetří i geologickou situaci v podloží náměstí, primátor Alexandr Hrabálek.

Hrabálek vzápětí dodal: „Jestliže se v lokalitě nenajde nic závažného, budeme v přípravě podzemního parkoviště pokračovat a hledat co nejvýhodnější a ekonomicky dostupnou variantu.“ Narážel tak na fakt, že architekt Jiří Krejčík má v daném místě náměstí zpracovány tři možnosti řešení podzemního parkoviště.

Parking v tunelech

Jednou z variant z dílny architekta by bylo podkopat Velké náměstí systémem tunelů, které by sloužily jako parkoviště. Soustava tunelů, které by nenarušily archeologické nálezy, však naráží na velkou finanční náročnost. Další dvě varianty jsou pak již cenově dostupnější. „Jedná se o kompaktní objekt, který by co nejméně narušil plochu Velkého náměstí. Pod úroveň náměstí by byl zapuštěn do přibližně osmnáctimetrové hloubky, kde by v šesti podlažích mohlo být zaparkováno 220 až 240 vozů,“ informoval architekt Jiří Krejčík.

Nyní se u projektu řeší varianty vjezdu a výjezdu k podzemním stáním. „Varianty jsou dvě, jedna počítá s najížděcí rampou umístěnou na ploše Velkého náměstí a s výjezdem tunelem do Komenského ulice. Druhá pak řeší vjezd i výjezd pouze tunelem z Komenského ulice, jehož délka by byla přibližně 90 metrů,“ nastínil varianty Jiří Krejčík. Architekt dodal, že předběžný odhad nákladů na jedno parkovací místo je 1,2 až 1,5 milionu korun.

Obavy archeologů

Vize parkoviště pod náměstím narazila na odpor některých archeologů, kteří záměr označili takřka za barbarství. „Teď kvůli autům udělají díru v zemi a zničí hradeckou historii. A co příště? Zbourají katedrálu svatého Ducha?“ nastínil obavy vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech a zároveň předseda Východočeské regionální archeologické komise Miroslav Novák.