O odkupu nadpoloviční většiny společnosti se hovoří už od ledna, nyní primátor Zdeněk Fink (HDK) rozeslal mezi hradecké zastupitele materiály zahrnující několik možných variant, jak by to mohlo vypadat.

„Vznikla předběžná dohoda o možném prodeji 51 % akcií za zhruba 53 milionů korun. Bez zásadní majetkové účasti se totiž těžko prosazují požadavky. I majiteli Jaroslavu Pečenkovi je jasné, že bez součinnosti města by mohlo být obtížné trvalé podnikání udržet, proto na prodej přistoupil," vysvětluje primátor. Podle jeho slov by odkup akcií měl být pro město jednoznačně výhodný, dohoda deklaruje každý rok zisk šest milionů korun.

Prosazení odkupu mezi zastupiteli ale nebude mít primátor jednoduché. Přestože se zatím probírají zaslanými materiály, už nyní se někteří netváří nadšeně.

„Budeme zkoumat, jestli město vůbec může do koncesní smlouvy tímto způsobem vstoupit, a pak nás bude zajímat ekonomická výhodnost. Pro občana jako takového se nezmění nic, jen to, že se město bude nějakým způsobem podílet na zisku společnosti. O věci budeme na klubu jednat," řekl Martin Soukup (ODS) náměstek primátora.

„Je to rozsáhlý soubor dokumentů, musíme si to pořádně prostudovat. Přesto můj osobní názor je takový, že se mi to moc nelíbí. Vadí mi, že odhad ceny akcií si udělala společnost sama a nevím, jestli je nutné je odkupovat. Do výše parkovného můžeme mluvit i nyní," uvedla zastupitelka Lenka Fialová (KSČM).