K vidění budou parní kotle, stroje a strojky od modelů po lokomobilu. Některé v provozu, jiné jen vystaveny. Výstavu doplní i stabilní motor v chodu, historický automobil Praga Piccolo z roku 1928 či výstava kolejových vozidel.

Nebude chybět ani parková železnička s možností svezení po areálu muzea, zahradní železnička LGB, malá výstavka fotografií či modelů a další. Vstupné je dobrovolné. „V prodejně Musea můžete také zakoupit velké množství upomínkových předmětů od pohlednic přes pexesa či magnetky, až po literaturu včetně pohádek," uvedl Oldřich Čížek, jednatel Pardubického spolku historie železniční dopravy.

Michaela Zumrová