Kýžený výsledek náboru na východě Čech se ale dostavil pouze částečně. „Sice jsme zaznamenali asi dvojnásobný počet přihlášek, avšak přijato bylo jen kolem 80 nových lidí. Chybí nám dalších 170 pracovníků, neboť řada starších lidí po přijetí nového služebního zákona odchází,“ řekla Monika Sezimová z oddělení personální práce a vzdělávání východočeské policejní správy.

Podle ní je přijímací řízení nejen dlouhé, ale i náročné, mnozí zájemci ho nejsou schopni splnit. Zahrnuje psychické a fyzické testy a zdravotní prohlídku. „Kritéria fyzických testů jsou stejná pro muže i pro ženy, takže většina uchazeček je nezvládne. Nyní je snaha kritéria upravit. Například alergií, která je jedním z hlavních důvodů, proč není uchazeč uznán zdravotně způsobilým, trpí snad každý druhý člověk. Nyní probíhají s lékaři jednání o tom, které alergie mají vliv na práci policisty a které ne,“ uvedla Sezimová.

Každý zájemce o práci u policie musí absolvovat přípravu na odborné policejní škole. „V současné době trvá 18 měsíců, což způsobuje problémy hlavně ženatým, neboť musí strávit dlouhou dobu odloučení od rodin. Proto je rozhodnuto o zintenzivnění výuky a zkrácení na jeden rok, pro vysokoškoláky na šest až osm týdnů,“ upřesnila Monika Sezimová.

Noví policisté nastupují na základní funkce. Jejich další zařazení je určeno kariérním řádem, dosaženým stupněm vzdělání a iniciativou. V těchto dnech začíná druhá vlna náborové kampaně.

Podle Zdeňka Zelenky z tiskového odboru policejního prezidia každý policista, který získá nového příslušníka, jenž opravdu nastoupí u Policie ČR, obdrží odměnu od tří do pěti tisíc korun.