Pro celou akci vybrali Hradečané v anketě název Pro(buď) Hradec a svůj projekt lze přihlašovat přes k tomu určenou webovou stránku www.probudhradec.cz. Podávat projekty je možné až do konce května. Následné hlasování i poskytování informací pak přes městem plně využívanou aplikaci Munipolis.

Do návrhů a hlasování se může zapojit každý kdo ve městě pracuje, studuje nebo bydlí a dosáhl již 15 let věku. Každý může podat maximálně tři návrhy. „Samotné hlasování bude probíhat výhradně přes aplikaci Munipolis. Dále nepostupuje pouze návrh, který obdrží přes 33 procent podílu negativních hlasů ze všech odevzdaných návrhů. Ten projekt, který ovládne finální hlasování, musí být uskutečnitelný do dvou let,“ doplňuje odpovědný za oblast IT a digitalizaci Pavel Vrbický. „Navrhovatelé projektů si budou moci vyzkoušet, jaké je to zařídit projekt, vyřídit potřebnou dokumentaci a budou součástí celého řízení,“ doplnil náměstek.

Pražský most v Hradci Králové, březen 2024.
Pražský most v centru Hradce se uzavře pro auta. Projedou jen záchranáři a MHD

Na projekty, které jsou rozděleny do dvou kategorií, je vyčleněno celkem deset milionů korun. Na malé projekty, jejichž předpokládané náklady na realizaci, provoz a údržbu na první rok jsou v součtu minimálně 20 tisíc korun včetně DPH a nepřesáhnou částku 400 tisíc korun včetně DPH, jsou vyčleněny čtyři miliony korun. Na velké, které zahrnují provoz a údržbu na první rok a jsou v součtu minimálně 400 tisíc korun včetně DPH a nepřesáhnou částku dva miliony korun včetně DPH, je vyčleněno šest milionů.

Vybraný projekt musí být přínosný pro město a občany a přístupný veřejnosti po většinu dne a bez finančních nákladů.

(Podle tiskové zprávy)

Mohlo by vás zajímat: Kolaps se nekonal. Rekonstrukce Milety začala kolonami a zmatenými chodci

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal