„Tahle situace trvá už několik let. Lidi, kteří tady bydlí pak nemají kde zaparkovat," postěžoval si Deníku člen Komise místní samosprávy (KMS) Dušan Piši, který si kvůli neutěšenému stavu parkoviště zažádal radnici o parkovací kartu a své auto odstavuje jinde.

Dušan Piši na situaci upozornil v roce 2013 také vedení města, kde v dokumentu mimo jiné píše: „Ve vnitrobloku Herbenova neparkují pouze rezidenti, kteří se mohou prokázat samolepkou na okně nebo kartičkou vydanou Městskou policíi za předním sklem, ale kdokoliv. Značku zákazu vjezdu nikdo nerespektuje, devastace travnatých ploch nikomu nevadí," uvedl zástupce KMS v dokumentu.

Uvedená samolepka, kterou vydává správce jednoho z domů Ivan Melich, však ani podle městské policie k vjezdu neopravňuje.

Otázkou také zůstává, zda je tento polep v intencích zákona. Plocha totiž podle katastrální mapy patří městu. „Domluvil jsem se s Městskou policií, že lidi, kteří tuto samolepku budou mít, zde mohou parkovat," řekl Deníku Ivan Melich, jenž na otázku zákonnosti a klíče výběru reagoval slovy: „Víc se o tom nebudu bavit. Nemám k tomu co říct."

I se samolepkou však mohou řidiči dostat pokutu. „Není pro nás směrodatná. Řidič při kontrole musí prokázat, že v lokalitě buď bydlí, nebo, že tam pracuje," řekl velitel dopravní skupiny městské policie Pavel Süke.

Zákazová značka u vnitrobloku v Herbenově ulici v Hradci Králové.Velkým problémem centra Hradce Králové je parkování. Někteří řidiči si s tím však hlavu nelámou a auto odstaví i do míst, kde to zakazuje značka.

Velmi takto využívané parkoviště tak vzniklo například na nezpevněné ploše ve vnitrobloku v ulici Herbenova.

„V podstatě tento stav zde stále trvá. I když se to v poslední době zlepšilo. To když město vyslyšelo jednu z našich proseb a častěji sem posílají strážníky na kontrolu," řekl Deníku zástupce KMS Dušan Piši.

Samolepka vjezd nelegalizuje

Při jeho slovech se na ploše skutečně dva strážníci objevili. Primárně však nekontrolovali samolepky, které po dohodě s Městskou policií vydává Ivan Melich, ale hlavně to, kdo porušil zákon a vjel do prostoru přesto, že je před ním značka zakazující vjezd, která je ovšem doplněna dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. Ti při kontrole odkázali na vedení Městské polici.

„Do této lokality jezdíme hlavně na popud lidí, kteří si stěžují, že sem jezdí auta, která nejsou obsluhou," řekl velitel dopravní skupiny městské policie Pavel Süke.

Velitel obvodu 1, kam divoké parkoviště spadá, Michal Řečínský, pak k celé problematice Deníku napsal: „Na základě dlouhodobých stížností občanů, bydlících v ulici Břetislavova na nemožnost zaparkovat svá vozidla ve vnitrobloku v ulici Herbenova, kam je zakázán vjezd všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy, přistoupila Městská policie Hradec Králové na počátku roku 2015 ve spolupráci se zástupci občanů dotčených bytových domů ke způsobu, jak rozlišit vozidla osob, kterým je vjezd do vnitrobloku povolen v souladu s významem dodatkové tabulky mimo dopravní obsluhy. V této věci s městskou policií jedná jako zástupce občanů pan Ivan Melich. Vozidla těchto občanů jsou označena rozlišovací kartou, která slouží strážníkům k odlišení vozidel oprávněných do tohoto místa vjet, proti vozidlům, která v tomto místě nemají co dělat. Tento způsob je od samého počátku velmi kladně hodnocen místními obyvateli, kteří své vozidlo zde mohou v kteroukoliv denní dobu bez problémů zaparkovat."

Podle Pavla Sükeho však ani tato samolepka nemusí lidem stačit. „Musí prokázat, že k místu opravdu patří. Máme i orientační seznam lidí, kteří touto samolepkou mohou disponovat," dodal Pavel Süke s tím, že ve všech případech porušení následuje buď bloková pokuta přímo na místě, nebo je takové jednání předáno přestupkové komisi.

Vnitroblok není parkoviště

Podle Dušana Pišiho by bylo nejjednodušší, kdyby se parkoviště „legalizovalo" a do budoucna by bylo například opatřeno závorou. „To by pak mnoho problémů zmizelo a přesně by se vědělo, kdo sem může, či nemůže. I když i častější pokuty už lidi od parkování odrazují. Vím, že se tu uvažovalo i o provozování ze strany ISP, ale tato jednání nakonec skončila bez úspěchu," uvedl Dušan Piši, který by část plochy zpoplatnil.

Tato varianta je však podle města nemožná. „Jedna rovina je majetková a druhá je principiální, jež se týká územního plánu. V závazné části územního plánu je řečeno, že parkování ve vnitroblocích není možné. A to neplatí jenom pro tento vnitroblok, ale obecně. Vnitrobloky by měly sloužit pro zeleň a jako odpočinková zóna, kde by se pakovat nemělo," řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, si je vědom, že deficit parkování v Hradci Králové je obecně veliký a město se tuto situaci snaží řešit.