Připomeneme si ulici V Kopečku, ulici Palackého kolem roku 1930 a třídu Československé armády, která se od roku 1918 nazývala jako třída Legionářů a Jiříkova třída. Těšit se můžete na exkluzivní snímky Masarykova náměstí z roku 1922 a z Gočárovy třídy z roku 1958. Toto pojmenování ulice získala na počest architekta Josefa Gočára, jenž pro Hradec Králové vypracoval regulační plán a postavil zde mnoho významných budov, které si také zmíníme.