Zaměříme se především na zdejší školu. Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové roku 1766 vznikla. Škola byla dokončena v roce 1772 a v témže roce bylo zahájeno vyučování. Roku 1929 byla zahájena stavba nové školy a slavnostně otevřena 31. 8. 1930. Připomeneme si i místní kostel sv. Antonína Poustevníka a osobnosti, například Antonína Petrofa a Františka Rottera.