Připomeneme si Místní národní výbor, pomníky z roku 1866, Dožínky na návsi, letadlo, které se kdysi nacházelo v areálu koupaliště, kam si chodívaly hrát děti, draní peří. Exkluzivně jsme pro Vás připravili dobové fotografii divadla a snímek manželů Řehounkových z pohostinství.

Nezapomněli jsme ani na Jana Gaudla. Gaudl byl posledním vykonavatelem obecních nařízení, při kterých používal obecní buben. Dnes ho v jeho konání zastupuje rozhlas.