Připomeneme si místní školu. První vyučování s jednou třídou zde začalo roku 1724 v domku č. 29 Jana Štěrby. Do té doby se v obci nevyučovalo. Zmíníme dřevěný větrný mlýn a kostel. Nezapomeneme ani na sokolovnu, která byla slavnostně otevřena v roce 1921. Roku 1926 byl v budově zřízen biograf. V roce 1961 proběhlo slučování obcí a pod Místní národní výbor v Praskačce byly přičleněny obce: Sedlice, Vlčkovice, Urbanice a Krásnice s osadou Žižkovec. Máme pro Vás exkluzivní snímky Sboru dobrovolných hasičů Sedlice, kteří byli založeni roku 1897.