Podle aktuálního průzkumu České pojišťovny alespoň na některé pověry věřilo téměř 70 procent dotazovaných. Smůlu podle nich nosí nejvíce černá kočka přes cestu, tu pak následuje rozbité zrcadlo a na třetím místě se umístil právě pátek 13.

„Už jen spojení pátek 13. vyvolává v lidech zbytečné obavy, jde přitom o den, který je z hlediska četnosti nehod klientů podprůměrný. Například v loňském roce klienti České pojišťovny nahlásili v průměru kolem 500 úrazů denně. V pátek 13. června jich bylo hlášeno jen 393.

Pod průměrem jsou také škody na majetku, dopravní nehody nebo odpovědnostní škody. Jediným druhem škody, který se vyskytuje nadprůměrně, jsou povodňové škody, vytopené domácnosti, prasklé vodovodní trubky a podobně,“ uvedl vrchní ředitel odboru likvidace pojistných událostí ČP Marek Orawski.

V pátek 13. není nutné mít obavy ani usednout za volant. Denně se v ČR v průměru stane 684 dopravních nehod, letos v pátek 13. února jich bylo 639.

V jediný loňský pátek 13. června bylo dopravních nehod dokonce jen 610. Ani útoky zlodějů a lupičů nehrozí častěji než v jiné dny, možná z obavy, že by jim to ve „smolný“ den nemuselo vyjít. Průměrný počet případů krádeží je 58, v inkriminovaný letošní únorový pátek jich bylo 51, loni v červnu pouze 29.

Dnešní pátek třináctého je Dnem požární bezpečnosti

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k dnešnímu dni všechny hasiče ČR k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dnešního „Dne požární bezpečnosti“.

Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci. „Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru nešťastného pátku zlomit a poskytnout veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků preventivní rady a informace o požárech a také to, jak se chovat v případě jejich vzniku,“ sdělila nám včera tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

Vzhledem k jarnímu termínu je „Den požární bezpečnosti“ zaměřen na prevenci proti jarním požárům způsobeným vypalování suchých porostů. S blížícím se jarem vrcholí snahy majitelů pozemků a zahrádkářů o zvelebení trávníků po zimě. Počasí láká k jarnímu úklidu, prořezávání ovocných stromů a zaschlých dřevin. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody nebo ohrozit životy a zdraví lidí. Tyto požáry jsou v naprosté většině způsobeny nedbalostí lidí při manipulaci s otevřeným ohněm.

„I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.), ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou, pálení je možné provádět jen za bezvětří,

Na základě zkušeností hasiči doporučují osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru.

V rámci Královéhradeckého kraje je to Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje, telefonní číslo 950 531 100, nebo rubrika „pálení klestí“ na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje – www.hzshk.cz. Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky.