Během dneška by měla ukončit veškeré stavební práce na logistickém areálu Zelená louka vrchlabská společnost D+D. Ten vzniká již několik měsíců bez stavebního povolení na čtrnácti hektarech plochy bývalého popílkoviště. Město dalo po několika výzvách investorovi ultimátum. Buď stavbu zlegalizujete, nebo vám město nepronajme pozemek, na němž část černé stavby již stojí.

Postupně končí

Staveniště projektu Zelená Louka v Semtíně by v sobotu v noci měli opustit poslední dělníci. Slibuje tak alespoň vedení společnosti D+D, která zde staví načerno velkou halu, jednu z několika plánovaných. Podle firmy tak skončí několikadenní zastavování prací, které bylo nezbytné pro zajištění staveniště. Veškerá činnost na části pozemku, který patří městu, byla ukončena již ve středu a v sobotu osiří i stavba na pozemcích vlastněných developerem. Společnost tak podle svých slov respektuje usnesení Rady města Pardubic z minulého týdne.

„Opravdu litujeme toho, že jsme se dostali do situace, kdy jsme museli zahájit stavbu bez stavebního povolení. Jedinou reálnou alternativou však bylo ztroskotání projektu včetně ztráty 750 pracovních míst,“ tvrdí Petr Dědek, ředitel investora projektu, společnosti D+D Park Pardubice, a. s. Společnost podle Petra Dědka věří, že přerušení stavebních prací umožní otevřít cestu k dokončení projektu přínosného pro Pardubice i celý kraj.

„Asi už to mají postavené,“ zavtipkoval včera ironicky první náměstek primátora Alexandr Krejčíř a pak zvážněl: „Je to zcela jasný požadavek, jenž je bodem číslo jedna usnesení, které rada přijala na svém posledním jednání. To znamená, že zastavení stavby je podmínkou nutnou pro to, abychom se vůbec mohli se stavebníkem D+D sejít a jednat o podmínkách, které jsou nutné pro získání dodatečného stavebního povolení. Ale o podmínkách nás, tedy města jako vlastníka pozemku, který do této lokality významně zasahuje. Musíme oddělovat státní správu od samosprávy. Trváme na podmínkách, které k tomu daly dotčené odbory. Pro nás je rozhodující dopravní napojení celé lokality, která je – když se podívám na územní plán – na to vhodná. Jedna z nejvhodnějších v Pardubicích. Nešťastné je pro tento případ jenom to dopravní napojení,“ soudí Alexandr Krejčíř.
Jednání mezi městem a firmou D+D by se mělo uskutečnit v průběhu příštího týdne.