Průměrně 225 lidí. Právě tolik využije každý den péči Oblastní charity Hradec Králové, která s téměř stovkou zaměstnanců na hlavní pracovní poměr patří k největším poskytovatelům sociálních služeb ve východočeské metropoli.

„Přední místo si drží i díky devíti sociálním a dvěma zdravotním službám, které poskytuje širokému spektru cílových skupin, pro které jsou tyto služby určené," upřesňuje Petra Zíková z charity.

Děti s autismem

Jednotlivé služby vychází vstříc lidem napříč generacemi, využívají je ženy, muži i děti. Mimo jiné i osoby s postižením. Například za rodinami, které mají postižené dítě, poradkyně rané péče dojíždějí přímo do jejich domovů po celém kraji. Důvod? Děti v domácím prostředí lépe spolupracují. „Loni bylo v dlouhodobé péči 105 rodin a dalším 65 byla poskytnuta konzultace. Největší skupinu tvořily děti s autismem a děti s Downovým syndromem.  Od dubna letošního roku začne raná péče nabízet nově pomoc i dětem s vadami zraku. Služba je zdarma," mluví o novince Petra Zíková.

Azyl i pro tatínky

Pod střechou azylového domu na Pouchově zase nachází pomoc děti, které tu přechodně žijí s maminkou. Vloni zde pobývalo 107 dětí, 69 žen a také tři tatínkové. „Kromě přechodného ubytování a zázemí jim nabízíme pomocnou ruku při hledání nového domova a zaměstnání. Maminky se u nás mohou učit šít, vařit, pracovat na zahradě, pečovat o sebe i své děti. Jsme oporou i pro nastávající maminky. S důvěrou s námi maminky řeší výchovu svých dětí a výsledky ve škole," vysvětluje vedoucí azylového domu Zdeňka Koutníková.

Velmi početnou skupinou, která vyhledává péči charity, jsou senioři. Jen za loňský rok se uskutečnilo celkem 36 836 návštěv charitních pečovatelek v domovech klientů. Podle Petry Zíkové náplň práce spočívá v péči o domácnost, pomoci s úklidem, hygienou i jídlem. Neméně důležité je si se starým člověkem popovídat, vyslechnout ho, potěšit milým slovem…

Ošetřují i ve svátek

Ještě o tisíc návštěv více v domovech klientů zajistily loni zdravotní sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby. Na své štace jezdí každý den v týdnu, ve svátcích, i o víkendech. Aplikují injekci, inzulín, pečují o pooperační rány či bércové vředy, podají léky, kontrolují zdravotní stav. „Máme v péči mnoho lidí nad 80 let, pro které by cesta za lékařem byla velmi problematická a zatěžující a naše péče jim velice zjednoduší jejich běžný život," říká o péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby Markéta Bohuslavová.

Nejmladší službou Oblastní charity Hradec Králové je zatím domácí hospicová péče. Poskytuje nepřetržitou dostupnost péče zdravotních sester a lékařů lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a chtějí své poslední dny strávit doma se svými blízkými a odejít důstojně.

„Sestřičky dojíždějí i několikrát denně, jejich práce není o spěchu, jsou s rodinou a pacientem až do posledních chvil. Od loňského dubna, kdy oficiálně začala činnost domácí hospicové péče, doprovodily hospicové sestřičky 140 lidí. Na službu pacient přispívá denně částkou 150 korun na den," doplňuje Petra Zíková. Domácí hospicová péče, pokud si to klient a jeho rodina přeje, nabízí navíc využití služeb psychologa či duchovního. V týmu jsou paliativní lékaři, hospicové zdravotní sestry, sociální pracovnice i pečovatelky.

Bez dobrovolníků by to nešlo
Bez práce dobrovolníků by to zkrátka nešlo. Nevykonávají samozřejmě žádné odborné práce, které by nahrazovaly práci sociálních pracovníků charity. Přesto jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí Oblastní charity Hradec Králové. Jen loni takto nezištně pomohlo přes dvě stě lidí. „Někteří pomáhali pravidelně, jiní jen jednorázově. Docházeli za seniory, doučovali děti, chodili do rodin s dětmi s postižením, pomáhali v zimní noclehárně. Vždy se sešla početná skupinka ochotných lidí například při pečení perníků pro seniory, při malování kamínků či při úklidových pracích," vypočítává Petra Zíková z hradecké charity.