Univerzita je tvořena čtyřmi fakultami: Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu a Přírodovědeckou fakultou. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích. Zaměřuje se především na humanitní, pedagogické, sociální, tělovýchovné a další oblasti učitelského i neučitelského studia. Budovu nalezneme v centru města.

(Zdroj: Sborník k 30. výročí Pedagogické fakulty v Hradci Králové.)