Univerzita je tvořena čtyřmi fakultami: Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu a Přírodovědeckou fakultou. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích a prostřednictvím historických snímků si připomínáme její bohatou historii.

(Zdroj: Sborník k 50. výročí Pedagogické fakulty v Hradci Králové.)