Díky aktivní práci děkana Pavla Vacka došlo v minulých měsících k rozhovorům mezi PdF a mnoha významnými kulturními subjekty, jako je Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Divadlo Drak v Hradci Králové apod. „Je potřebné, aby měli studenti vysoké školy kulturní vyžití. Jsem rád, že na základě našich dobrých vztahů můžeme domlouvat aktivity kulturního charakteru, jako byl koncert herců Klicperova divadla pro studenty VŠ zdarma, divadelní představení obou divadel za velmi snížené vstupné a další věci. O to více mě těší, že jsme se dnešním dnem posunuli dál, a reagujeme také na potřeby moderního umění, které má na naší fakultě obrovskou kvalitu. Spojením s Galerií města Trutnova si slibujeme zejména možnost využívání výstavních prostor pro studenty naší Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby, možnost realizace aplikovaného vědeckého výzkumu v oblasti umění a mnoho dalších věcí," potvrdil Vacek.

Právě ve středu totiž stvrdily obě instituce podpisem svou spolupráci. „Pro naši galerii je velkou ctí spojit se s tak velkým hráčem v regionu jako je pedagogická fakulta. Už teď se těším na kooperaci s Katedrou výtvarné kultury, věřím, že jistě najdeme společnou řeč a stejnou notu. Galerie plní ze své podstaty mimo jiné funkci výchovnou a vzdělávací, proto doufám, že právě navázaná spolupráce přinese cennou nadstavbu pro oba subjekty," uvedla ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová, která Pedagogickou fakultu Univerzitu Hradec Králové v minulosti vystudovala.

Smluvně deklarovaná spolupráce mezi Galerií města Trutnova a PdF UHK je prvním krokem v hledání společné cesty. Vedení fakulty očekává, že galerie v brzké budoucnosti dosáhne statutu Fakultního pracoviště. „Rozhodně je nyní na programu další jednání, které se uskuteční v prostorách Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, z něhož vyplynou konkrétní kontury rodící se spolupráce," dodal proděkan Pedagogické fakulty Václav Víška.