Ještě než byl boss českého fotbalu Miroslav Pelta začátkem května poslán do vazby (obvinění v souvislosti s dotačními programy MŠMT pro sport), napsal hradecké radnici dopis, kterým všem notně zamotal hlavu. Požaduje v něm, aby město zvážilo připravovanou investiční akci na výstavbu nového hradeckého fotbalového stadionu a v rámci lepší možnosti čerpat dotace z Ministerstva školství navýšilo uvažovanou částku 400 milionů korun o další finance. Navíc by toto navýšení otevřelo Hradci dveře do vybrané společnosti měst, které mohou pořádat jak reprezentační, tak i pohárová klání. „Zvažte úpravu projektu v dalších stupních projektové dokumentace tak, aby stadion svým zázemím splňoval parametry mezinárodních utkání nejvyšší kategorie," stojí v dopisu z 16. března tohoto roku.

Tato slova, ale hlavně jejich pisatel, zapůsobil na některé zastupitele jako červený hadr na býka. „Nechci spoléhat na přísliby. A to hlavně od pana Pelty. Zůstaňme skromnější a držme se původní varianty," nechal se slyšet na úterním jednání opoziční zastupitel Martin Hanousek.

Navýšení rozpočtu o 150 milionů korun se nelíbilo ani zástupkyni ANO Monice Štayrové. „Máme tu jiné projekty, které bychom měli upřednostnit. Například Benešovu třídu, zdvoukolejnění tratě z Hradce Králové na Pardubice či rekonstrukci Lesního hřbitova," uvedla Monika Štayrová.

Nechceme holobyt

Peltův dopis nepotěšil ani zástupce hradecké „vládní" koalice. Například Irena Krčmová z HDK vznesla dotaz, zda jsou případné dotace reálné a v případě neúspěchu čerpání by nebyly upozaděny a ochuzeny jiné projekty radnice?

Náměstek primátora Jindřich Vedlich však svoji koaliční partnerku ubezpečil, že žádné projekty nebudou na úkor navýšení rozpočtu na stadion „učesány".

Kromě těchto výtek se však kolem navýšení nesla prakticky shoda napříč politickým spektrem. Zástupci všech stran a hnutí, ale i radnice, svorně konstatovali, že původní návrh počítající s částkou 400 milionů korun by sice přinesl Hradci nový stadion, ale rozhodně by se jím nemohlo město, které stále lpí na kontinuitě s vizionáři Gočárem a Kotěrou, chlubit.

„Jednalo by se o holobyt. Chyťme se této příležitosti a nechme našim pokračovatelům něco, na co budou pyšní," řekl zastupitelům vedoucí investičního odboru hradeckého magistrátu Valentin Avramov s poukazem na to, že pokud by stadion vznikl v současné podobě, potřeboval by do budoucna úpravy, které by rozhodně přišly na víc než 150 milionů korun. „Buďto chceme kvalitu, nebo polotovar," navázal na slova Avramova zástupce komunistů Lubomír Štěpán. Jeho slova nakonec byla vyslyšena a zastupitelstvo navýšení schválilo poměrem 21:2.

Ve stínu „bosse"

Vášnivá debata ohledně budoucnosti fotbalového stadionu zastínila budoucnost samotného fotbalového klubu, kdy hradecké zastupitelstvo posvětilo další jednání s budoucím minoritním vlastníkem kubu - Ivo Ulichem.

Vážený pane primátore,

S potěšením bych Vám chtěl oznámit, že projekt rekonstrukce fotbalového stadionu v Hradci Králové, byl zařazen do „Koncepce rozvoje infrastruktury České republiky na období 2017 - 2025", konkrétně do programu „Priority koncepce P1 pro obnovení tradičních sportovních center", kde bude možné čerpat na tento projekt významné finanční prostředky.
Po prostudování projektu Dokumentace pro územní řízení fotbalového stadionu v Hradci Králové však musím konstatovat, tento svým obsahem nenaplňuje požadavky FAČR pro konání reprezentačních utkání, zvláště svým vybavením a bezpečnostními systémy. Zvažte tedy, prosím, úpravu projektu v dalších stupních projektové dokumentace tak, aby stadion svým zázemím splňoval parametry mezinárodních utkání nejvyšší kategorie, a tím mohl případně čerpat finanční prostředky z tohoto dotačního titulu.
Děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem,

Miroslav Pelta
předseda FAČR