Královéhradecký kraj pro letošní rok na tento program vyčlenil padesát milionů korun. Peníze, stejně jako v předchozích letech, ale stačit nebudou a ne všechny obce tak se svými žádostmi o dotaci uspějí.

Obce v regionu z těchto prostředků financují například stavby nových silnic, chodníků, veřejného osvětlení či hřišť a sportovišť.

V letošním roce kraj eviduje celkem 299 žádostí za více než 190 milionů korun. „Víme, jak je program Obnovy venkova pro obce důležitý. Pro Královéhradecký kraj je to proto jeden z prioritních dotačních titulů. V krajském rozpočtu na letošní rok na něj bylo původně vyčleněno 35 milionů korun. Díky dobrým výsledkům hospodaření kraje ale bylo nyní možné dotace navýšit o dalších 15 milionů,“ řekl náměstek hejtmana Josef Táborský.

Z dotací programu Obnovy venkova například loni v Bukvici opravili bývalou zemědělskou usedlost za šest set tisíc korun. V Podbřezí zase za stejnou částku v základní škole vyměnili stropy a v Šaplavě upravili víceúčelové hřiště. V Sověticích se podařilo udělat za osm set tisíc korun parkovou úpravu návsi. Stejná částka putovala i do Holína na vybudování stezky pro chodce a cyklisty.

Dotace mimo lepšího bydlení také pomáhají obcím k jejich zviditelnění v rámci celostátní soutěže Vesnice roku.