Vybrané peníze, 11 886 korun, poslouží k podpoře sportovních a výtvarných aktivit Klubu Mariánek. Zároveň umožní výlet do Krkonoš maminkám a dětem z hradeckého azylového Domova pro matky s dětmi.

„Veřejná sbírka je jednou z forem, jak získat peníze i pro další aktivity našeho azylového domu. Loni zde nějaký čas strávilo s maminkami sto pět dětí. A také letošní sbírka umožní našim nejmenším klientům zážitky, které jim alespoň na chvíli přinesou bezstarostnost a pocit bezpečí," říká Zdeňka Koutníková, vedoucí Domova pro matky s dětmi.

Oblastní charita v Hradci Králové děkuje dobrovolníkům za pomoc, ale také všem, kteří do pokladniček charity přispěli.