Přesně 761 678 korun. Právě takový obnos v letošním roce vybrala Oblastní charita Hradec Králové při Tříkrálové sbírce. Peníze, kterými lidé přispěli do zapečetěných kasiček, pomáhají po celý rok. Konkrétně je díky nim možné dovybavit charitní zařízení rehabilitačními či didaktickými pomůckami, zajistit průběžné kvalifikované vzdělávání odborných pracovníků, částečně mohou být hrazené i provozní náklady.

Sbírka pomohla hospicové péči

Téměř 200 tisíc korun bylo použito na služby lékařů, kteří nepřetržitě poskytují konzultační a návštěvní pohotovost v rámci Domácí hospicové péče Hradec Králové. Každoročně je pět procent z výtěžku pro hradeckou charitu využito na humanitární projekty v Indii.

„Dary dárců z Tříkrálové sbírky umožnily, že se také pořídily služební automobily. V roce 2012 a 2014 pro pečovatelskou službu a v roce 2013 pro ranou péči Sluníčko. Pro terénní práci zdravotních sester, hospicových zdravotních sester, pečovatelek, poradkyň rané péče i dalších terénních pracovníků jsou auta při dojíždění do domácností klientů nepostradatelné," vysvětluje Petra Zíková z hradecké charity.

Auto místo kanceláře a skladu

Že jsou vozidla nezbytnou součástí dokazují i statistiky z minulého roku: V roce 2014 se uskutečnilo celkem 23 705 návštěv u seniorů, 37 348 návštěv u nemocných a za 105 rodinami dojížděly pravidelně zdarma poradkyně rané péče po celém kraji. „Zdravotní sestry domácí hospicové péče doprovodily přímo v domácnostech lidí na poslední cestě životem 113 osob. Auto bylo vždy jejich kanceláří, příručním skladem pomůcek a zdravotního materiálu i místem krátkého odpočinku," dodává Petra Zíková.

Z výtěžku koledování v lednu 2016 by charitní pracovníci rádi pořídili další vozidlo. „Již dnes je jasné, že je potřeba další služební auto, které bude jezdit pro domácí péči a které pro pomoc v terénu moc potřebujeme. Budu velice rád, když nadcházející Tříkrálová sbírka splní toto očekávání. Budu se ale také těšit, že se podaří, stejně jako v minulých letech, vnést do ulic obcí a měst radostné poselství Vánoc, potěšit krásnou tříkrálovou koledou, úsměvem a dobrým slovem," přeje si Václav Hrček, ředitel Oblastní charity Hradec Králové.

Do ulic v lednu vyrazí tisíce dobrovolníků
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás - do ulic vychází se zapečetěnou kasičkou každý rok kolem 50 tisíc lidí. Sbírku každoročně pořádá Charita České republiky ve stovkách obcí a měst. Letos se bude konat už po šestnácté v řadě. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Systém rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky je tradičně nastavený tak, že v dané místní charitě zůstává 65 procent z celkového lokálního výtěžku. Zbytek získá Charita Česká republika a Diecézní katolická charita Hradec Králové pro své humanitární projekty u nás i v zahraničí a také na režii Tříkrálové sbírky. V lednu 2016 budou skupinky ve složení Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích na Královéhradecku prosit o dary do kasiček pro Středisko rané péče Sluníčko, Domácí hospicovou péči Hradec Králové a Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.