„Rada Královéhradeckého kraje udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje Petře Hartmanové za výrobu ozdob z foukaných skleněných perlí, Karlu Kysilkovi za propagaci a udržování podkovářského umění a Janu Mertovi, Jakubu a Martinu Sochorovi za předávání znalostí výroby betlémů v rámci rodinné tradice,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby udělují krajští radní za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Cenu získávají tvůrci v oborech tradičních lidových řemesel a ti, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. „Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury České republiky. Cena navazuje na ocenění Zlatý kolovrat, které Královéhradecký kraj předával od roku 2002,“ připomněla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.