Ve městě se mohla rozjet výroba Ústavu jaderných paliv, kde by vzniklo dvě stě nových pracovních míst. A výsledek petice, která sesbírala na osm set podpisů? Investora podpisová akce nadobro odradila.

„Nikdy jsem netušil, že jeden člověk díky překrouceným informacím dokáže zvrátit celý záměr," povzdychl si tehdy Pavel Louda nad peticí, která vznikla na popud jediné zastupitelky, jež se stavbou nesouhlasila.

V předchozích letech Bydžov řešil ještě například petici za zvýšení bezpečnosti, kterou podepsalo 3 257 signatářů. Na seznamu je i petice, která žádala rychlé posouzení a řešení znečištění podzemních vod a zeminy, petice proti zrušení víceletého gymnázia či petice na podporu starosty, který byl nařčen z rasistických útoků.

V ostatních městech je situace o poznání klidnější. „Žádná petice nám na stole neleží. Občas jsme tu měli podpisovou akci, ale spíše ve stylu, že třeba mládež chtěla nové hřiště, tak sháněla podpisy, abychom viděli, že sportoviště ocení stovka lidí," popisuje starosta Smiřic Luboš Tuzar.

Petici zde místní sepisovali naposledy v roce 2009, kdy si stěžovali na nepřizpůsobivé.

Nejinak jsou na tom Třebechovice pod Orebem. „Loni jsme neevidovali žádnou petici, dokonce ani jedinou stížnost. Bývá to opravdu jen velmi zřídka," potvrzuje Jiří Němec, starosta města. Poslední petice se tu řešila v roce 2011, kdy lidé bojovali proti řešení křižovatky u Krňovic.

Lidé si nestěžují ani v Nechanicích, jak potvrdil starosta Jiří Pechar.

K dnešnímu dni nemají města v okolí Hradce na stole jedinou petici.

Až tedy na Chlumec nad Cidlinou. Tento měsíc zde byla ukončena internetová petice s 333 podpisy, která chce odvolat místního ředitele umělecké školy. Situaci nyní řeší vedení města.

Petice musí být písemná, říká zákon
- Petice musí být písemná, může ji sepsat jednotlivec nebo petiční výbor.
- Na petici musí být uveden text, jméno, příjmení, bydliště toho, kdo petici sestavil, adresát petice a datum.
- Každý podepsaný musí uvést jméno, příjmení a bydliště. Nemusí uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec.
- Orgán, který petici přijal, je povinen do 30 dnů písemně odpovědět.
- Podpisy získané přes internet mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná.

Veronika Skřivanová