Petici mohou lidé podepisovat od prosince loňského roku. „Dosud ji podepsala asi stovka lidí,“ řekl v úterý Deníku člen petičního výboru Pavel Bulíček.

Staré čistírně odpadních vod umístěné v areálu bývalé březhradské Salmy, kterou nyní provozuje firma Purum, udělil v létě Krajský úřad integrované povolení k rozšířenému provozu, které se týkalo i těžkých kovů a nebezpečných chemikálií. Proti povolení se vzápětí odvolaly VAK Pardubice, Magistrát města Hradec Králové, Česká inspekce životního prostředí, Opatovice nad Labem a Spolek pro zdravý a bezpečný Březhrad. Poukazovaly na to, že podle odborných posudků by případný únik velmi nebezpečných látek nemusel být vůbec zpozorován a chemikálie by se velmi rychle šířily směrem na jih, kde je terén velmi velmi zranitelný a propustný. Chemikálie lehčí nebo stejné hmotnosti jako voda by zamořily písník, látky těžší by jej podtekly a zasáhly by Opatovice nad Labem, tamější elektrárnu, Čeperku a studnový systém VAK Pardubice. Jižně od Hradce Králové se přitom nacházejí cenné zdroje pitné vody, které zásobují pitnou vodou na 200 000 obyvatel aglomerace Pardubice - Hradec Králové, a také lázeňské lokality.

MŽP: Náš právní názor kraj nerespektoval

Podle autora odborného posudku Zdeňka Herrmanna by odstranění uniklých škodlivin bylo nesmírně nákladné a časově náročné.

Čistička navíc používá kanalizaci postavenou v 50. letech minulého století, tedy 70 let staré potrubí, které od té doby neprošlo rekonstrukcí. „Tento stav pravděpodobně způsobil již v roce 2016 ekologickou havárii, za kterou byla firma Purum, s.r.o., pokutována od Ministerstva životního prostředí,“ upozorňují autoři petice.

Ministerstvo životního prostředí námitky odpůrců čističky uznalo a v prosinci loňského roku rozhodnutí Krajského úřadu o povolení čističky zrušilo. Kraj tedy bude záležitost projednávat znovu. Ministerstvo, které se čističkou zabývalo už podruhé, nyní uvedlo, že zásadním důvodem, proč zrušilo rozhodnutí královéhradeckého Krajského úřadu, bylo to, že úředníci nerespektovali právní názor ministerstva.

Vyjádření Krajského úřadu Deník zjišťuje.

Nezjistili, jaký je skutečný stav kanalizace
„Krajský úřad byl zavázán k tomu, že v řízení bude spolehlivě prokázáno, že dané zařízení, a to včetně kanalizace, je v takovém stavebně technickém stavu, který zaručuje bezpečný provoz. Krajský úřad opakovaně rozhodl bez toho, že by zjišťoval skutečný stav kanalizace, a spokojil se pouze s tím, že nebyly předloženy důkazy o propustnosti kanalizace. Přitom o stavu kanalizace odvádějící odpadní vody z ČOV existují důvodné pochybnosti,“ uvedlo MŽP.