„Zatímco v roce 2006 jich bylo osmdesát, vloni jich přišlo už 109. Největší nárůst způsobilo snížení počtu školních jídelen a také sloučení základních škol Jih a SNP na Slezském Předměstí,“ uvedl mluvčí radnice Václav Svoboda.
Všechny stížnosti či petice prozkoumal odbor vnitřního auditu magistrátu. Kontroloři došli k závěru, že 79 podnětů bylo neopodstatněných.
„Pouze třináct stížností bylo oprávněných. Nejvíce jich loni směřovalo mimo odboru školství na úředníky ve státní správě, například na odboru dopravy či stavebním odboru,“ řekl Václav Svoboda.
Na kulturní a společenské akce si v roce 2007 stěžovali především obyvatelé Ruseka, kterým vadí koncerty, festivaly a další show na sousedním letišti ve Věkoších.
„Peticemi lidé bojovali například proti hluku, vibracím a prachu na okruhu, zbourání vily Anička, sloučení škol, nebo pro i proti přestavbě Centra mladých v Malšovicích.“
ČTĚTE SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: PETICE NA HRADECKU