Petičnímu výboru se nelíbí, že radní změnili text koncesní smlouvy mezi městem a společností Atol, která systém parkování provozuje.

„Vedení města rozšířilo návrh zastupitele Morávka o úlevách pro tělesně postižené řidiče o náhrady za ušlý zisk z parkovného pro Atol. Vzhledem k tomu, že byl dodatečně a bez souhlasu zastupitelů velmi vážně změněn obsah smlouvy s dopady na rozpočet města, mohlo by tím docházet k porušování zákona o obcích,“ tvrdí členka petičního výboru Lenka Trkalová.

Radní odsouhlasili návrh, podle kterého bude město firmě platit zhruba 700 tisíc korun ročně. „O úhradách zastupitelé při schvalování smlouvy ale nehlasovali. Rada neměla mandát, aby schválený návrh smlouvy upravila. Zvažujeme, že se obrátíme i na policii,“ uvedl člen petičního výboru Milan Špás.
Radnice se začala problémem zabývat koncem minulého týdne. „Z mého hlediska byl postup v pořádku. Ale prošetříme to a připravíme na stížnost odpověď,“ slíbil náměstek hradeckého primátora Boris Herman.

Petiční výbor se navíc obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil okolnosti výběru firmy Atol. „Ta soutěž byla podle našeho názoru zmanipulovaná,“ řekla Trkalová.