„Petici jsme představili už 19. dubna a chceme, aby při rozhodování o reformě veřejných financí byla vzata v úvahu efektivnost investic do školství jako předpoklad prosperity a celkový význam vzdělanosti,“ sdělila Růžena Ryglová, předsedkyně Krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v Hradci Králové.

Školy mají možnost petici podepsat a odeslat na centrálu do 20. června. „V tuto chvíli máme v rukou dvacet podepsaných archů z královéhradeckého regionu, ale školy to většinou nechávají na poslední chvíli,“ prozradila Jaroslava Doleželová, vedoucí organizačního oddělení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dnes mohou petici podepsat i občané 19 měst z celé České republiky.

V Hradci Králové bude k nahlédnutí a podpisu od 14.00 hodin u obchodního domu Tesco v centru města.